På grund av de tillfälliga reglerna för a-kassan stämmer inte viss information i frågeforumets inlägg. Det gäller till exempel maxersättning, karens, grundersättning och arbetsvillkor.

Mer information